Investerare

Styrelsen

Martin Vestman

Martin Vestman

Ordförande

Martin är affärsjurist och auktoriserad skatterådgivare. Martin driver sedan mars 2021 rådgivningsverksamhet genom det egna företaget Vest Juridik i Norrland AB och har tidigare arbetat som rådgivare i revisions- och rådgivningsföretaget PwC sedan 2007, varav som partner och delägare från 2016.

Peter Sendelbach

Peter Sendelbach

Ledamot

Peter är utbildad marknadsekonom. Entreprenör och företagare sedan 1989. Startade och utvecklade bland annat Addyourlogo AB som noterades 2004. Idag ägare och VD i flera företag inom fastighets- och byggbranschen.

Daniel

Daniel Brännström

Ledamot

Daniel har flera års erfarenhet av kretsloppsodling. Han arbetar med försäljning och projektledning och har engagemang för affärer och en stark drivkraft. Daniel är en av grundarna till friskolan Kastellskolan. Född 1970 i Härnösand. I styrelsen sedan 2015.

Ludvig Nauckhoff

Ludvig Nauckhoff

Ledamot

Ludvig är född 1971 och har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Tidigare erfarenheter bl a som VD för Goodyear Dunlop Tires i Norden och Baltikum samt befattningar inom bl.a Unilever och Nike. Idag verksam inom styrelsearbete och rådgivare samt investeringar i onoterade bolag och fastigheter.

Berit Fryklund

Berit Fryklund

Ledamot

Berit har utbildning inom kommunikationsvetenskap, marknadsföring och organisationsutveckling. Lång erfarenhet av eget företagande samt delägare i en privat läkarpraktik. Även styrelseutbildning och erfarenhet av styrelsearbete. Numer enhetschef för tre kliniker inom Specialisttandvården i Region Västernorrland.

Ledande befattningshavare

Mattias

Mattias har en kandidatexamen i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska högskola med inriktning mot kemi- och bioteknik samt över 10 års erfarenhet från livsmedelsbranschen och eget företagande. Han har bland annat varit ICA Handlare och drivit restaurang samt företag inom onlinehandel av livsmedel.