Adim Mizban

Adim Mizban

Utvecklingsteam

Adim Mizban B.Sc.

Adim är utbildad agronom med över 30 års erfarenhet av ekologisk odling i Sverige. Han har arbetat med forskningssamarbete mellan Sveriges LantbruksUniversitet och Statens Jordbruksverk mellan 1999-2005, och undervisar även idag på Skillebyholms Yrkeshögskola.

”Akvaponi är framtidens odlingsmetod. Det finns ingen annan väg. Omständigheterna som vattenbrist, den globala uppvärmningsnivån samt stora slöseri/läckage av näringsämne som används i odling påverkar luft, mark och vatten i naturen.

Jag ser att vi i utvecklingsteamet tillsammans ständigt ska arbeta för att nå ett stabilt akvaponisystem, med full dokumentering för alla faktorer som behövs.

Vi ska arbeta för att få systemet till en så avancerad nivå att det nästintill är felfritt. Kunden ska kunna arbeta tryggt med våra system utan förkunskaper kring odling eller fisk, samt få en bra skörd både i kvalité och i kvantitet.”