Utvecklingsteam

Världsledande inom området akvaponi

Agtira har gjort en stor omställning där bolaget gått från att vara en producent till att vara ett teknikföretag med egen forskning. Vi ska vara en systemleverantör som ligger i framkant inom utvecklingen, där vi ständigt flyttar gränserna inom hållbar livsmedelsproduktion. Vi ska vara med och driva på omställningen, genom vår roll som systemleverantör. Agtira avsikt är att utveckla flera olika odlingssystem inom fisk och biologisk odling anpassade för olika marknader. 

Vi står på startlinjen inom vad vi tror är början på en revolution inom livsmedelsbranschen. Vi är dedikerade att befästa vår roll som världsledande inom akvaponi, och ta ledningen på en riktig framtidsmarknad.

Som ett steg i bolagets pågående förändringsresa tillsattes under 2020 ett utvecklingsteam. Sammansättningen är unik och tillsammans täcker teamets individer in hela spektrat av agronomi, biologi och systemvetenskap. Vi tror på att utmana traditioner och teorier för att bryta ny mark. Vi testar gränserna för vilka grödor och arter som fungerar väl tillsammans i akvaponi, och flyttar hela tiden dessa gränser framåt.