Agtira

Redefining local food

Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

System

Växthus tomater

System

Framtidens odling styrs av artificiell intelligens. Vi besitter en unik kompetens när det gäller akvaponisk odling och kan leverera ett färdigt system med minimal inverkan på miljön – och med stor driftsäkerhet. Som första aktör presenterar vi ett helhetskoncept där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support.

System

Framtidens odling styrs av artificiell intelligens. Vi besitter en unik kompetens när det gäller akvaponisk odling och kan leverera ett färdigt system med minimal inverkan på miljön – och med stor driftsäkerhet. Som första aktör presenterar vi ett helhetskoncept där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support.


Investerare

Hållbara affärsmodeller och verksamheter som visar samhällsansvar utgör i ett längre perspektiv bättre investeringar än mindre hållbara bolag. Var med och gör skillnad – på riktigt!