Agtira

Redefining local food

Vi omdefinierar begreppet närodlat. Genom att utveckla odlingssystem för vertikal- och inomhusodling i urbana miljöer skapar vi möjlighet för livsmedelsproduktion i, eller i direkt anslutning till, livsmedelsbutiker. Vi odlar där kunderna finns! Det kallar vi härodlat.

Icon

Kapar transporter

Genom att odla på plats där konsumenten finns kapar vi behovet av fossildrivna transporter.

Icon

Minskar matsvinn

Genom att skörda grönsakerna och placera dem på hyllan samma dag ökar vi hållbarheten på grönsakerna vilket i sin tur minskar matsvinnet.

Icon

Låg vattenförbrukning

I våra slutna cirkulerande system minskar vattenförbrukningen med upp till 95% jämfört med konventionell odling.

System

System

Framtidens odling styrs med hjälp av avancerad teknik, datorer och program som optimerar skörden. Agtira har en unik kompetens när det gäller växthus- och inomhusodling, vi skapar färdiga anläggningar för urbana miljöer med minimal inverkan på miljön. Vår affärsmodell kallas FaaS, Farming as a Service, det betyder av vi bygger och driftar anläggningen samt skördar vare dag året runt. År efter år!

Grönsakerna är alltid färska och smakar jättegott! Handlarna blir nöjda. Konsumenterna blir nöjda. Ja, t o m planeten blir nöjd eftersom vi minskar matsvinnet och kapar transporterna!

Agtira är med och leder den globala livsmedelsrevolutionen!

System

Framtidens odling styrs med hjälp av avancerad teknik, datorer och program som optimerar skörden. Agtira har en unik kompetens när det gäller växthus- och inomhusodling, vi skapar färdiga anläggningar för urbana miljöer med minimal inverkan på miljön. Vår affärsmodell kallas FaaS, Farming as a Service, det betyder av vi bygger och driftar anläggningen samt skördar vare dag året runt. År efter år!

Grönsakerna är alltid färska och smakar jättegott! Handlarna blir nöjda. Konsumenterna blir nöjda. Ja, t o m planeten blir nöjd eftersom vi minskar matsvinnet och kapar transporterna!

Agtira är med och leder den globala livsmedelsrevolutionen!


Investerare

Hållbara affärsmodeller och verksamheter som visar samhällsansvar utgör i ett längre perspektiv bättre investeringar än mindre hållbara bolag. Var med och gör skillnad – på riktigt!