Agtira

Redefining local food

Vi omdefinierar begreppet närodlat. Genom att utveckla odlingssystem för vertikal- och inomhusodling i urbana miljöer skapar vi möjlighet för livsmedelsproduktion i, eller i direkt anslutning till, livsmedelsbutiker.

Icon

Kapar transporter

Genom att odla på plats där konsumenten finns kapar vi behovet av fossildrivna transporter.

Icon

Minskar matsvinn

Genom att skörda grönsakerna och placera dem på hyllan samma dag ökar vi hållbarheten på grönsakerna vilket i sin tur minskar matsvinnet.

Icon

Låg vattenförbrukning

I våra slutna cirkulerande system minskar vattenförbrukningen med upp till 95% jämfört med konventionell odling.

System

Växthus tomater

System

Framtidens odling styrs av artificiell intelligens. Vi besitter en unik kompetens när det gäller vertikal- och inomhusodling och kan leverera ett färdigt system med minimal inverkan på miljön – med stor driftsäkerhet. Som första aktör presenterar vi ett helhetskoncept där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support.

System

Framtidens odling styrs av artificiell intelligens. Vi besitter en unik kompetens när det gäller vertikal- och inomhusodling och kan leverera ett färdigt system med minimal inverkan på miljön – med stor driftsäkerhet. Som första aktör presenterar vi ett helhetskoncept där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support.


Investerare

Hållbara affärsmodeller och verksamheter som visar samhällsansvar utgör i ett längre perspektiv bättre investeringar än mindre hållbara bolag. Var med och gör skillnad – på riktigt!