Den 1 mars beslutade Regionala utvecklingsutskottet att bevilja företagsstöd på 1,4 miljoner kronor till Peckas Solutions AB i Härnösand. Peckas Solutions AB ska utveckla ett automatiskt styrsystem för akvaponi, som ska gynna utvecklingen av framtidens hållbara och långsiktiga odling.

– Stödet är viktigt för oss och i vår strategi ingår det att få en effektiv anläggning med full kontroll över odlingsprocessen, säger Hugo Wikström, medgrundare Peckas Naturodlingar.

Företaget ska samla data från tomatodling och fiskuppfödning för att från den kunna göra tester för att optimera nyttjandet av bland annat vatten, värme och ljus. Detta skapar kvalitativ input till det artificiellt intelligenta systemet och mjukvaran de ska utveckla. Syftet är att kunna sälja sitt system på nationell och internationell marknad. Målet är att ha en första version av systemet klart till slutet av år 2020. Först därefter, när systemet är färdigutvecklat och redo för marknaden, kommer arbetstillfällen skapas i sökande företaget.

Företagets totala investering är 2 800 000 kronor och Region Västernorrland beviljar stöd med femtio procent.

Syftet med företagsstödet är att skapa regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstödet består av statliga medel som Region Västernorrland fördelar.

2019-03-04

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Documents & links