Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att Polarbrödsgruppen valt att investera cirka 500 KSEK i den nyemission som stängde den 8 december 2017. Investeringen är en del av Polarbrödsgruppens satsning på hållbara investeringar.

Under året har Peckas Naturodlingar byggt sin första storskaliga kretsloppsodling utanför Härnösand och de första tomaterna har precis börjat växa. Intresset för det unika konceptet har varit så stort att Peckas Naturodlingar nu planerar att bredda sin verksamhet. Planen är att erbjuda andra bolag att köpa en färdig lösning eller tjänster för att komma igång med kretsloppsodling enligt den metod som Peckas Naturodlingar utvecklat. Polarbrödsgruppens investering om cirka 500 KSEK – som möjliggjordes genom förvärv av teckningsrätter – är en del av den nyemission som Peckas Naturodlingar genomförde med syfte att stärka företagets finansiella ställning och möjliggöra de nya affärsmöjligheterna.

– Polarbrödsgruppen har en lång och gedigen erfarenhet av att bygga starka varumärken som fungerar i dagligvaruhandel. Det är glädjande att de ser den potential som ligger framför oss och väljer att investera i bolaget, säger Hugo Wikström, vd Peckas Naturodlingar.

Om Polarbrödsgruppen
Polarbrödsgruppens syfte är att skapa möjligheter att leva gott och sunt nu och i generationer. Koncernen arbetar för uthållig försörjning och verksamheten består av dels Polarbröd, dels Polarrenen, som verkar inom förnybar energi, leasing och fastighetsbranschen. Koncernen bedriver också affärsutveckling och investerar i hållbara lösningar med tillväxtpotential, som Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar.

12 december 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links