Peckas förbereder nu enligt plan sin andra produktionscykel. Den 6:e augusti gjordes ett uttag av fiskar vars vikt var kring 1 kg styck, dessa kommer förädlas genom rökning, vakuumförpackas och sedan säljas på den lokala marknaden under varumärket “Peckas Regnbåge”. Under september månad kommer alla fiskar tas ut, säljas och ersättas med nya fiskar/smolt.

– Vi odlar i ett slutet kretslopp där fiskarna förser tomaterna med näring och växthuset renar vattnet till fiskhuset – och eftersom vi nu fördubblar växthusets kapacitet så kommer vi även fördubbla fiskproduktionen, säger VD Elena Petukhovskaya.

– Uppskalningen av kretsloppsodlingssystemet har, med tanke på de utmaningar vi har haft, fungerat över min förväntan, säger Per-Erik "Pecka" Nygård.

– Det första året har inneburit många utmaningar som vi har klarat bra. Vi har hanterat sjukdom, extrem vinter med 2 meter snö, extrem sommar med tropisk värme samt att vi även haft ett antal nya system som kommit på plats, säger grundaren Hugo Wikström.

– Vi har också lärt oss mycket som kommer att vara bra för vår framtida utveckling och expansion, säger VD Elena Petukhovskaya.

2018-08-08

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2018
Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links