Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att bolaget vunnit Landbygdsnätverkets Ullbaggepris inom kategorin Klimat och Miljö. Galan ägde rum kvällen den 8 november 2017 och Peckas Naturodlingar fick pris för sitt arbete med närodlad, resurseffektiv och giftfri mat.

– Vi är mycket stolta över att ha tilldelats Ullbaggepriset. Det är ett kvitto på att det vi gör ligger helt rätt i tiden och att intresset för framtidens klimatsmarta odlingar växer i samma snabba takt som vi gör, säger Peckas Naturodlingars vd Hugo Wikström.

Motiveringen från Landbygdsnätverket lyder:

Peckas naturodlingar har gått från en småskalig försöksanläggning till en anläggning som ska producera 200 ton tomater och 20 ton fisk per år. Det är resultatet av fiskeodlaren Pecka Nygårds vision – en storskalig produktion av livsmedel odlade på ett hållbart sätt som distribueras till konsumenterna i närområdet. Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter. Företaget har fått stor uppmärksamhet och projekterar nu för etablering i storstadsregioner.

För mer information, besök: http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/landsbygdsgalan2017/ullbaggepriset.4.77344a8415a3416999364d56.html

09 november 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links