Idag, 27/6 är första handelsdagen för aktien Peckas Naturodlingar AB.

Bolaget noteras idag för handel under kortnamnet PEKA MTF B på listan NGM Nordic MTF. Den senaste nyemissionen som avslutades i april och tecknades till 172%. Bolaget hade innan noteringen cirka 1800 ägare.

-"Det känns skönt att ta ett stort steg och notera bolaget på NGM-börsen. Det är ett viktigt steg för Sverige och världen att vi bidrar med klimatsmart och giftfri mat", säger VD Hugo Wikström.

2017-06-27

VD, Hugo Wikström
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 0705343001

Kort om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Där fiskarna ger näring till tomaterna och tomaterna renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbart, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Documents & links