Peckas Naturodlingar AB har sedan tidigare ansökt om notering på NGM Nordic MTF. Bolaget har nu i samråd med NGM Nordic MTF satt ett planerat datum för notering till den 19 maj 2017.

12 april är sista teckningsdag i pågående nyemission. Pressmaterial och investeringsmemorandum finns nu i sin helhet på företagets hemsida: www.peckas.se

Härnösand 2017-04-10

Styrelsen
Peckas Naturodlingar AB

Frågor besvaras av

VD Hugo Wikström
hugo@peckas.se
0705343001

Om Peckas Naturodlingar

8 av 10 svenskar handlar idag regelbundet ekologiska livsmedel. Med en ny och revolutionerande kretsloppsodling möter Peckas Naturodlingar den starkt växande marknaden för närproducerade och hållbart odlade matprodukter.

– Vi bygger vår första anläggning i Härnösand för produktion av regnbågslax och tomater våren 2017. Samtidigt projekteras en större anläggning i anslutning till något av landets tre storstadsområden, berättar Hugo Wikström, VD i Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar AB (publ).

Hela årsproduktionen från den första anläggningen har bokats upp av grossisten Delta Grönt AB som levererar till stora kedjor som ICA, Coop och Axfood. Byggstarten sker i slutet av april.

De första tomaterna skördas i november 2017 och den första skörden från fiskodlingen beräknas ske i mars 2018. Allt som produceras går till livsmedelsbutiker i regionen vilket ger kortare och miljövänligare transporter.

Tre starka skäl att investera i Peckas Naturodlingar AB
– Mycket stark efterfrågan på närodlat och giftfritt
– Närheten till marknaden ger bättre smak och mognad på tomaterna och effektivare transporter – Först ut ger oss en stark position inom storskalig kretsloppsodling med god lönsamhet

Parallellt med att den första anläggningen byggs och tas i drift projekterar vi för etablering i Sveriges storstadsregioner. Efterfrågan från den medvetna konsumenten på mat ökar nu snabbt och visar inga tecken på att mattas av. Vårt mål är att 2021 omsätta 230 Mkr med god lönsamhet.

Visionen om en hållbar livsmedelsproduktion delas av allt fler. Vi ska leda utvecklingen på området och därför är tiden nu mogen att planera för en expansion. Med ett snabbt växande intresse för verksamheten och bolaget är tiden också mogen för en börsnotering.

Det ligger i tiden att köpa lokalt och äta hälsosamt. De svenska konsumenterna är beredda att betala för kvalitet som aldrig förr. Och i samhällsdebatten får frågor kring långsiktig hållbarhet och ökad självförsörjning allt större utrymme.

I 20 års tid har Pecka Nygård experimenterat med kretsloppsodling och provat det mesta som går att prova. Han har haft olika fiskarter, odlat olika grönsaker och provat olika sätt att sköta odlingen, men hela tiden med en sak gemensamt – resultaten har varit mycket goda.

Vi har börjat resan mot mer klimatsmart mat för Sverige.

Följ oss på Facebook
https://www.facebook.com/peckasnaturodlingar/
SVT reportage om oss.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/fiskar-hjalper-tomater-i-unikt-system

Documents & links