Regulatory

I samband med avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att projektera och planera etableringen av en Peckas Compact i direkt anslutning till butiken. Förstudien förväntas vara genomförd till årsskiftet med målsättningen att uppföra och driftsätta anläggningen under 2021.

En Peckas Compact har kapacitet att förse ICA Maxi Östersund med upp till 100 ton grönsaker och 10 ton fisk per år. Allt som produceras i systemet kommer att kunna nå butikshyllorna samma timme som det skördas vilket är helt unikt i Sverige och borgar för en svårslagen kvalitet på produkterna. Peckas Compact är ett akvaponiskt odlingssystem på cirka 1200 kvadratmeter som genom ett naturligt kretslopp producerar grönsaker och fisk helt fritt från utsläpp, bekämpningsmedel och antibiotika. Detta system är särskilt utvecklat för dagligvaruhandeln och är det första ut i Peckas Naturodlingars satsning som systemleverantör både i Sverige och internationellt.

– Jag ser mycket stor potential i denna affär, framförallt ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna typ av investeringar ligger dessutom helt i linje med vår långsiktiga strategi att ligga i absolut framkant när det kommer till hållbar livsmedelsförsörjning till vår lokala marknad. Att kunna leverera produkter av högsta kvalitet med minsta möjliga klimatpåverkan tror jag också har potential att ge oss en konkurrensfördel på en allt mer e-handelsfokuserad marknad, säger Kent Kristofersson, Handlare ICA Maxi Östersund.

– Jag ser detta som bekräftelse på att vår strategi att satsa på mindre system närmare slutkonsumenten ligger helt rätt i tiden och är efterfrågat. Denna avsiktsförklaring ser jag som en milstolpe och jag är övertygad om att detta bara är det första systemet i en hel rad affärer de kommande åren. Det känns också extra kul att samarbeta med ICA Maxi Östersund som är en så stark och etablerad aktör på sin lokala marknad och dessutom delar vår passion för hållbar utveckling, säger Mattias Gemborg, VD Peckas Naturodlingar.

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 16.30

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links