Peckas Naturodlingar AB meddelar att bolagets distributör, Grönsakshuset, idag levererar den första storskaliga leveransen av tomater till ett flertal butiker inom Västernorrland.

– Att de första tomaterna nu är redo för storskalig leverans är en viktig milstolpe i bolagets historia. Det bekräftar att vårt koncept är välfungerande och det är glädjande att vi nu kan erbjuda konsumenter i Västernorrland högkvalitativa och närodlade tomater även under vinterhalvåret, säger Hugo Wikström, vd på Peckas Naturodlingar.

Peckas Naturodlingar levererade en första provskörd till Ica Maxi och Coop i Härnösand i mitten av januari 2018, vilka erbjöd ett mindre parti tomater till försäljning för 146 kr/kg. Idag den 24 januari 2018 kommer bolagets första storskaliga leverans av tomater att levereras till butiker via distributören Grönsakshuset i Norden AB som har bokat upp hela årsproduktionen av bolagets kretsloppsodlade tomater.

– Vi är mycket stolta och glada över den kvalitet vi lyckats uppnå, att vi levererat enligt plan och att försäljningen nu är igång. Jag vill samtidigt tacka för de lovord och fina betyg vi fått från konsumenter som har provsmakat våra tomater, avslutar Hugo Wikström.

För information om vilka butiker som tomaterna levereras till, vänligen besök Peckas Naturodlingars Facebooksida. Där kommer bolaget att löpande.uppdatera med vilka butiker som får leverans.

24 januari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Documents & links