Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad emission om 5 Mkr till Sendelbach förvaltning AB, som ägs av Peter Sendelbach, för att stärka bolagets rörelsekapital i pågående expansion. Beslutet att göra en riktad emission kommer dels av att styrelsen gjorde en bedömning att det var kostnadseffektivt med en riktad emission som kunde genomföras utan rabatt, dels att styrelsen bedömer att det är strategiskt viktigt för bolaget att få med Peters nätverk och kunskap inom finansiering och företagsutveckling.

Peter har tidigare byggt upp och noterat ett bolag inom reklambranschen, men under senare år har han främst varit verksam i fastighetsbranschen.

Peter har visat ett stort intresse för Peckas teknik och hur den kan förändra världen och ge en hållbar matproduktion. Jag är väldigt glad att vi får Peter vid vår sida säger Elena, vd på Peckas naturodlingar AB

– Världen står inför stora utmaningar att förse mänskligheten med hållbart producerad mat de närmaste 50 åren, jag tror att det här är en lösning som saknar motstycke när det gäller att samtidigt skapa mat av kvalitet, säger Peter Sendelbach.

I den riktade emissionen emitteras 265 000 B-aktier till en kurs om 19 SEK, vilket är den kurs som aktien handlades till vid tidpunkten för beslutet. Aktierna motsvarar 6% av kapitalet.

2019-03-28

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links