Peckas Naturodlingar tillkännager idag starten på nästa produktionscykel för att leverera lokala kretsloppsodlade produkter. Bolaget har planterat nya tomatplantor som utgör grunden för produktion av högkvalitativa och hållbara produkter under de kommande 12 månaderna.

– Vi är glada att kunna konstatera att vårt kretsloppssystem har fungerat mycket bra under de extrema förhållanden som varit under vintern och sommaren 2018. Vi kommer nu att använda våra erfarenheter från den första produktionscykeln för att förbättra vårt system ytterligare när vi nu går in i nästa, men vi ser redan ett bättre resultat med större skörd, säger Peckas Naturodlingars medgrundare Hugo Wikström.

Peckas Naturodlingar odlar tomater och fisk i ett slutet kretslopp där fiskarna förser tomaterna med näring och växthuset renar vattnet till fiskhuset. I början av augusti planterades halva växthuset om med nya tomatplantor och idag planteras den andra halvan om. I början av december förväntas första skörden från de nya plantorna.

– Den globala marknaden går snabbt mot en organisk och hållbar livsmedelsförbrukning och vi ser fram emot att dubbla vår kapacitet under början av 2019. Vi strävar efter att bli en stark aktör på såväl den lokala marknaden som den europeiska marknaden, säger Peckas Naturodlingars VD Elena Petukhovskaya.

I början av december förväntas första skörden från de nya plantorna, till höger i bild.

2018-10-18

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 12.00

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar

Documents & links