Peckas Naturodlingar har beslutat att från och med det tredje kvartalet 2017 publicera kvartalsvisa delårsrapporter för att öka transparensen gentemot aktieägare och andra intressenter. Tidigare publicerades endast halvårsvisa delårsrapporter.

Den ökade rapportfrekvensen förväntas ge ökade möjligheter att kommunicera och engagera aktieägare i takt med att bolaget utvecklas från forskning och utveckling med prototypodling till en kommersiell aktör i större skala.

– Som listat bolag med höga ambitioner är det viktigt för oss att stärka vårt kommunikationsarbete. Det första steget tog vi i förra veckan då ett nytt IR-samarbete presenterades, och den här förändringen är en naturlig följd av det tillkännagivandet, säger Hugo Wikström, vd för Peckas Naturodlingar.

Delårsrapporten för det tredje kvartalet publiceras den 2 november 2017.

3 oktober 2017

För mer information, vänligen kontakta: 
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links