Peckas Naturodlingar ansöker om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg. Peckas Naturodlingar har inlämnat en ansökan om planändring av två fastigheter i Falkenbergs kommun efter samråd med kommunen och existerande markägare. Etableringsplatsen erbjuder omedelbar närhet till en biogasanläggning samt möjlighet att distribuera tomater till Göteborg och övriga västkusten.

Om planändringen går igenom har Peckas Naturodlingar för avsikt att förvärva mark på en av fastigheterna, som ligger i området Gödastorp i Falkenbergs kommun, för att etablera en storskalig kretsloppsodling av tomater och fisk.

– Det känns riktigt bra att ta nästa steg mot en storskalig kretsloppsodling av tomater och fisk i linje med vår kommunicerade tidsplan. Vi har dessutom fått ett genomgående positivt gensvar från Falkenbergs kommun och relevanta lokala aktörer, vilket är viktigt för att kunna ta projektet i mål, säger Hugo Wikström, vd för Peckas Naturodlingar.

Den potentiella etableringsplatsen har en för Peckas Naturodlingar utmärkt geografisk placering med omkring 10 mil till centrala Göteborg, samt även närhet och goda tågförbindelser till andra städer på västkusten.

Bolagets vd vill även framhålla etableringsplatsens fördelar på lokal nivå.

– Denna plats är närapå idealisk för vår verksamhet då vi kan erhålla biogas och troligtvis även koldioxid från en intilliggande biogasanläggning. Dessutom finns det en stor upparbetad kunskap kring odling och distribution av fisk i området som gör det möjligt att hitta kvalificerade medarbetare och samarbetspartners, säger Hugo Wikström.

Peckas Naturodlingar etablerar och driver storskalig produktion av livsmedel som odlas på ett hållbart sätt för distribution i närområdet. Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter – bara en högkvalitativ och smakrik produkt. Parallellt med projektering i landets storstadsregioner drivs en första produktionsanläggning i Härnösand. I slutet av året skördas de första tomaterna.

19 oktober 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links