Regulatory

Peckas kommer i samband med detta successivt fasa ut produktionen av Regnbåge och övergå helt till atlantlax. Avtalet omfattar i första etappen Peckas regnbåge då volymer och tidpunkt för första slakten av atlantlax är svårbedömd. Bolagen har för avsikt att förhandla fram ett avtal rörande atlantlaxen så fort tillräckliga data finns.

Första leveransen av Regnbåge kommer att ske V.24 och finnas tillgänglig för butiker och restauranger midsommarveckan över stora delar av Sverige. Regnbågen kommer att förädlas i Grönsakshuset egen laxförädlingsanläggning i Lidköping. I första skedet kommer det röra sig om varmrökt regnbåge, men anläggningen har möjlighet att göra en rad förädlade produkter av fisk såsom kallrökt, gravad och färsk. Utfasningen av Regnbåge bedöms vara genomförd i slutet av 2021 och första slakten av atlantlax skall ske under andra halvåret 2022.

– Det känns riktigt kul att kunna bredda vårt välfungerande samarbete med Grönsakshuset och på samma sätt som med grönsakerna få en rationellare hantering med bättre lönsamhet. Detta ger oss ännu större möjlighet att fokusera på systemaffärer som numer är vårt primära affärsområde. Att Grönsakshuset dessutom redan besitter faciliteter och kompetens för att hantera regnbåge och lax är ju såklart ett stort plus. Jag känner mig trygg med att vi kommer få fantastiskt hållbara och välsmakande produkter ihop som kan saluföras över stora delar av Sverige. Vidare känns det riktigt spännande att gå över till atlantlax och jag ser fram emot att nå en överenskommelse angående den också i närtid, säger Mattias Gemborg, Vd Peckas Naturodlingar.

– Jag gillar Peckas produkter skarpt och ser ett värde i att kunna addera fisken till vårt sortiment och tillgängliggöra den brett för våra kunder. Det känns också riktigt kul att kunna vara med och påverka slutprodukten genom att vi förädlar den. Jag är övertygad om att vi kommer leverera en produkt i världsklass som kommer vara eftertraktad på marknaden, säger Håkan Larsson, Vd Grönsakshuset i Norden.

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021 kl 13.30.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links