16 September, 2022

Agtira tecknar avsiktsförklaring med norsk grossist om samarbete på den norska grönsaksmarknaden

Ännu så länge handlar det om en avsiktsförklaring, ett LOI (Letter of Intent), med den norska grossisten, men tanken från bägge parter är att man efter fortsatta förhandlingar ska komma fram till ett bindande avtal.

Företaget ifråga är en rikstäckande aktör inom frukt- och grönsaksbranschen i Norge som gärna vill komma över tekniken bakom Agtiras omtalade system med att odla olika grönsaker i växthus.

”Marknaden för frukt och grönt i Norge regleras med importförbud en stor del av året, vilket givetvis gör Agtiras teknologier extra intressanta, eftersom de innebär att det växer året runt och det går att skörda fortlöpande, oavsett om det är januari eller augusti”, kommenterar Pontus Lamberg.

Avsikten är inte att Agtira ska börja marknadsföra och sälja grönsaker i Norge, betonar han.

”Nej, vi fortsätter att fokusera på det vi är bäst på, att utveckla teknologi och system för akvaponi och odling.”

Några mer konkreta uppgifter om hur samarbetet med det norska företaget är tänkt att fungera kan inte Pontus Lamberg ge idag.

”Norge är en reglerad marknad med få aktörer, därför kan vi i det här läget inte berätta mer. Men det är en aktör vi tror mycket på och en som kommer vara viktig för vår kommande tillväxtresa i Norge”.

Agtiras FoU-avdelning har sedan tidigare bland annat utvecklat PICS, Agtira Intelligent Control Systems, ett världsunikt styrsystem. Med hjälp av AI, Artificiell Intelligens, kan man optimera tillväxt, kvalitet och kontrollera det som odlas i växthuset. PICS ger dessutom information som det mänskliga ögat inte kan se. Via strategiskt placerade sensorer kan all data analyseras med stor precision. Omvänt kan man också styra produktionen av grönsaker efter butikernas behov, så att svinn kan undvikas.

Agtiras forskningsavdelning har även sökt patent som gäller innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

Företaget sökte så sent som i våras patent för en flytande växtnäring som framställs av växtavfall och fiskslam. Det är en blandning som innebär att växtavfall och fiskslam som bildas vid den akvaponiska odlingen kan tas omhand, samtidigt som man minimerar behovet att ta in näringsämnen utifrån. 

”Allt fler i branschen börjar inse att Agtira är ensamt om dessa viktiga odlingsteknologier för framgångsrika stadsodlingar, och därför är det många som kontaktar oss om samarbete", kommenterar Pontus Lamberg.

"Detta LOI bekräftar att det även finns ett internationellt intresse för våra teknologier. Agtira vill ju på sikt gärna expandera utanför Sverige; Norden, Europa och världen. En etablering i Norge skulle vara ett naturligt steg för oss”, avslutar han.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, COO Agtira
Telefon: 070 415 00 47, e-mail: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 september 2022 kl. 08.00.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

9 September, 2022

Agtira tecknar LOI med Hive Blockchain Technologies om att använda överskottsvärme från datacenter till grönsaksodling

Företaget Hive Blockchain Technologies (HIVE), som är listat på Toronto, Frankfurt- och Nasdaq-börserna, har anläggningar i Kanada, Sverige och på Island. Hive har sedan starten fokuserat på att minska sin miljöpåverkan och har därför valt att etablera sina anläggningar i områden med tillgång till grön och förnybar energi. Där har man dessutom implementerat olika lösningar för att ta tillvara energiöverskott.

Det är av den anledningen som Agtira nu tecknat en avsiktsförklaring, ett LOI, med Hive inför en etablering i Boden. Hive äger nämligen Bikupa Datacenter, som där förvaltar driften av en stor dataanläggning.

”Vi har tecknat avsiktsförklaringen för att tillsammans jobba för en grönare industri, där värmeresurser från datahallen, som i dagsläget bara släpps ut, nu kan tas tillvara och vi får ytterligare en dimension i våra kretsloppsodlingar. Det kan även komma ha betydande positiv påverkan på lönsamheten”, förklarar Pontus Lamberg, COO på Agtira.

”Ser det som en kvalitetsstämpel”

Han ser det som mycket positivt att hållbarhetsföretaget Agtira nu går mot ett samarbete med Hive, som har en utpräglad ESG-strategi (Environmental, Social, Governmental), som passar Agtiras värderingar.

 ”Det är ett positivt tecken att internationella aktörer får upp ögonen för Agtira, jag ser det som en kvalitetsstämpel. Det här kan bli en unik kombination av företag som tillsammans gör något gott för miljön och invånarna i regionen”, säger Pontus Lamberg.

”Att samlokalisera vår livsmedelsproduktion med den här typen av verksamheter visar på en stark symbios mellan olika industrier. Det här kommer att underlätta vår framtida expansion, eftersom vi hela tiden söker nya innovativa och lönsamma lösningar”, tillägger han.

Frank Holmes, som är VD på Hive, instämmer:

”I Agtira har vi hittat en strategisk partner som delar en liknande vision och som kompletterar vår ESG-strategi och fokus på en cirkulär ekonomi. I det här fallet rör det sig om en helikopterhangar som återanvänds som datacenter. Vi använder förnybar energi från närliggande Bodens kraftverk och det är värmen som genereras från våra datorer som i sin tur kommer att värma Agtiras växthus”.

Johanna Thörnblad, VD på Bikupa Datacenter fortsätter:

“Under drygt ett år har vi varit i samtal med Bodens Utveckling om att hitta en bra samarbetspartner för att kunna ta tillvara den värme som vårt datacenter genererar. Nu är vi mycket nöjda med att ha skrivit på en avsiktsförklaring med Agtira, som vi ser som en seriös partner för ett sådant viktigt projekt som att kunna odla och sälja grönsaker året runt i norra Sverige”.

Planerar större växthus i Boden

Om förhandlingarna med Bikupa Datacenter leder till ett bindande avtal planerar Agtira att etablera ett större växthus i anslutning till datahallen, där man året om kan odla gurka, tomater – och på sikt kanske även lax.

Agtira har på senare tid blivit uppmärksammat för sin affärsidé med härodlat, dvs unika växthus som etableras i stadsmiljö, oftast i anslutning till olika köpcenter. Hos ICA Maxi i Sundsvall vertikalodlas till exempel stora mängder gurka, vägg i vägg med butiken. Samma sak är på väg att etableras i Skellefteå och i slutet av året kommer en stor anläggning invigas hos ICA Maxi i Östersund, där både gurka, tomater och lax kommer att odlas i ett och samma slutna system.

ICA Maxi Haninge, Sveriges största ICA-butik, står sen på tur och kommer att bli helt självförsörjande på gurka, tack vare Agtira.

Många fördelar med Agtiras stadsodlingar

Fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar av gurka är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlat är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% och det sker inga utsläpp till naturen.

En annan viktig effekt är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden.

Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Johanna Thörnblad, VD Bikupa Datacenter AB                                                                                                      

Telefon: 0034 678 712 414  johanna@hiveblockchain.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Om Hive Blockchain Technologies

HIVE Blockchain Technologies Ltd. börsnoterades 2017 som det första kryptovalutabolaget med en grön energi- och ESG-strategi. HIVE är en tillväxtorienterad teknikaktie i den växande blockkedjesektorn.  HIVE äger moderna datacenter som drivs med förnybar energi i Kanada, Sverige och Island, där företaget enbart köper grön energi för mining i molnet och HODLing av både Ethereum och Bitcoin. Sedan början av 2021 har HIVE haft merparten av sina ETH- och BTC-mining vinster i säkert förvar. Företagets aktier ger investerarna en möjlighet att ta del av vinsterna i den digitala valutahandeln, och en portfölj av kryptovalutor såsom ETH och BTC. 

1 September, 2022

Agtira rekryterar specialkompetens när företaget växlar upp för att klara den snabba expansionen inom hållbar växthusodling

Vårens uppmärksammade ramavtal med Greenfood-koncernen var Agtiras största avtal hittills och det innebär att Agtiras expansion tar rejäl fart; minst tio odlingsanläggningar (så kallade ”Greens”) kommer de närmaste åren att etableras på olika platser i Sverige. Detta utöver alla de andra etableringar som Agtira kommer att genomföra i anslutning till olika livsmedelsbutiker.

Gedigen kompetens och stort nätverk

”Dessa tio odlingsanläggningar kräver i sig inte någon större vidareutveckling. Desto viktigare blir det för oss att fokusera på leverans och optimering av produktionsprocessen av våra vertikalodlade gurkor. Det är därför som vi skaffar oss den spetskompetens som behövs och därför är vi så glada åt att kunna presentera vår nye medarbetare, Peter Söderback”, säger Christer Edblad.

Peter Söderback känner till Agtira väl, bland annat efter att ha varit styrelseledamot och även arbetat som konsult för Agtira. Peter är trädgårdstekniker, med en gedigen kompetens och ett stort kontaktnät efter att ha arbetat inom växthusbranschen i Finland i 35 år, varav 25 år med belyst odling. Hans senaste tjänst är som områdesdirektör för Schetelig, en ledande finsk koncern med flera olika divisioner verksamma inom växter och växthusodling.

Nu blir han Chief Product Officer på Agtira och kommer där att ansvara för all odlingsrelaterad drift samt utveckling av Agtiras odlingssystem. I den rollen kommer han att vara chef över en ny avdelning på Agtira där man samlar all personal med odlings- och teknikkompetens.

”Deras fokus blir att se till att våra odlingssystem ständigt utvecklas och att produktionen ökar”, berättar Christer Edblad.

”Agtiras vertikalodlingar ligger långt fram i branschen”

”Jag ser verkligen fram emot detta! Jag har följt Agtira under lång tid och vet att det är ett mycket spännande företag. Agtiras koncept hållbara stadsnära vertikalodlingar ligger långt fram i branschen. Det ska bli mycket stimulerande att få vara med på den fortsatta resan”, kommenterar Peter Söderback.

Inledningsvis kommer han att arbeta halvtid för Agtira och halvtid för Schetelig, men efter årsskiftet kommer han enligt planerna att gå över till heltid för Agtira.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, t f VD
Telefon: 070 26 11 039, e-post:
christer.edblad@agtira.com

Peter Söderback, Chief Product Officer

Telefon: + 358 40 074 9494 e-post: peter.soderback@schetelig.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira,erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

29 August, 2022

Agtira tecknar principavtal om att etablera stadsodling som gör Coops butiker i Umeå självförsörjande på gurka

För Agtira är avtalet ett viktigt genombrott, eftersom det innebär att man för första gången tecknar ett avtal med Coop Nord. Hittills har kunderna varit enskilda ICA Maxi-butiker i Sverige, som Sundsvall, Östersund, Skellefteå och Haninge.

Det är också första gången Agtira tecknar ett avtal med en kedja som har flera butiker på samma ort.

Det avtal som nu tecknats är en så kallad en avsiktsförklaring, ett LOI (Letter of Intent). Förutsättningen för att affären ska bli av är att parterna kan enas om ett avtal kring hur ett Agtira Greens-system ska kunna etableras i Umeå.

Nu ska Coop och Agtira tillsammans utreda möjliga placeringar. Förhandlingarna inleds inom kort, med målsättningen att parterna ska nå en lösning under slutet av 2022. 

”Vi och Coop Nord har samma positiva inställning och räknar med att våra diskussioner ska leda fram till ett slutligt avtal när alla detaljfrågor är avklarade”, kommenterar Christer Edblad, t f VD på Agtira.

”Agtira Greens”, som nu planeras för Umeå, innebär att en stor odlingsanläggning byggs. Där inne kommer tonvis med vertikalodlade gurkor att produceras – för att säljas i Coop Nords butiker i Umeå.

”Vi räknar med att produktionen kommer att göra oss helt självförsörjande på dessa grönsaker. Detta skulle kunna bli ett stort steg i vårt hållbarhetsarbete”, säger Henrik Skyttberg, VD för Coop Nord.

”Det här är en satsning på hållbarhet som ligger helt rätt i tiden. Vi ser gärna att våra kunder får tillgång till färska grönsaker som inte belastat miljön genom långa transporter”, tillägger han.

Fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar av gurka är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlat är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% och det sker inga utsläpp till naturen.

En annan viktig effekt är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden.

Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, t f VD Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Henrik Skyttberg, VD Coop Nord

Telefon: 090 10 40 01 e-post: henrik.skyttberg@coopnord.se

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022, kl. 08.00.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Om Coop Nord ek. förening

Coop Nord är en konsumentförening med 82 butiker som ägs av över 300 000 medlemmar i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Läs mer om oss och våra butiker på coopnord.se

23 August, 2022

Sveriges landshövdingar kommer till Agtira den 29 augusti för att lära sig om hållbar livsmedelsförsörjning

I slutet av augusti är Sveriges alla landshövdingar inbjudna till ett flera dagar långt möte i Västernorrland. Syftet är att förmedla kunskap om länet och att belysa ett antal olika aktuella teman. Ett av dessa är ”Hållbar livsmedelsförsörjning”.

”Efterfrågan på nya, hållbara och hälsosamma matvaror ökar. Foodtech är Västernorrlands svar på utmaningen kring framtidens hållbara livsmedelsproduktion”, står det bland annat i informationen inför det kommande besöket.

Ett bra och konkret exempel på framtidens hållbara livsmedelsproduktion är Agtira i Härnösand.

”Hållbar utveckling är ett centralt fokus för länsstyrelsen varför det känns naturligt att visa några av våra exempel på detta i länet”, kommenterar landshövdingen i Västernorrland, Berit Högman.

På eftermiddagen den 29 augusti kommer olika företrädare för Agtira att berätta om företagets resa, och hur man genom sin FoU-avdelning utvecklat sina olika odlingssystem, som kan etableras i urbana miljöer.

Agtira har redan tecknat avtal med stora butiker i Sundsvall, Skellefteå, Östersund och Haninge om att producera stora mängder gurka till deras kunder. Intresset för Agtiras odlingssystem är stort och ännu fler avtal väntas bli presenterade under året. I anläggningarna odlas grönsaker, örter och fisk.

”Informationen om Agtiras hållbara stadsodlingar sprids som ringar på vattnet. Intresset lär inte bli mindre efter landshövdingarnas besök. De kan bli viktiga ambassadörer för Agtira”, kommenterar Christer Edblad. 

Fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlat är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% och det sker inga utsläpp till naturen.

En annan viktig effekt är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden.

Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, t f VD
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

MEDIA ÄR VÄLKOMNA ATT VARA MED VID BESÖKET HOS AGTIRA PÅ EFTERMIDDAGEN DEN 29 AUGUSTI!

För aktuella tider och anmälan av medverkan, vänligen kontakta Maria Sjöström senast 25 augusti, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson:
Maria Sjöström, Länsstyrelsen Västernorrland

maria.sjostrom@lansstyrelsen.se
070-247 93 91

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

9 August, 2022

Agtira kvartalsrapport för april-juni 2022

VD-ORD

Agtira har lagt ännu ett händelserikt kvartal bakom sig, präglat av fortsatt bred expansion.

Som ett led i våra expansionsplaner byggdes anläggningen i Härnösand om rejält under det andra kvartalet, vilket ledde till att produktionen av gurka helt planenligt gick ner under perioden. Trots detta uppnådde företaget sin näst högsta omsättning någonsin. 

Ombyggnationen skapar en god möjlighet till produktionsökning och tillika god lönsamhet i våra växthus och anläggningar. Vi har nu byggt upp de olika odlingssystemen som vi erbjuder våra kunder och därmed har vi skapat förutsättningar för att ständigt kunna förbättra oss, med lösningar som blir direkt tillämpbara för våra framtida anläggningar.

Kostnaderna för ombyggnationer och den minskade produktionen belastade nu resultatet med drygt 1,5 MSEK under perioden.

Affärsidén ligger verkligen i tiden

Produktionskostnaden har varit högre än motsvarande period i fjol, i synnerhet på energisidan, där elkostnaderna var 1 MSEK högre. Samtidigt är det viktigt att understryka att Agtiras affärsidé verkligen ligger rätt i tiden. Allt fler talar om behovet av inhemsk livsmedelsproduktion. Agtira ser dessutom till att den sker där kunderna finns, det vi kallar ”härodlat”. Vi bidrar därmed också till minskat svinn.

Det finns en stark tilltro till Agtira och vår förmåga att genomföra våra planer på att bli marknadsledande inom urban farming i Sverige och i världen. Det är skälet till att vi beslutat att satsa stort på att accelerera tillväxten. Expansion är i ständigt fokus för oss. Vi lägger därför just nu stora resurser på organisationsutveckling och olika insatser inom marknadsföring och försäljning. Detta återspeglas helt enligt plan i resultatet och det kommer att fortsätta göra det inom överskådlig framtid.

Fler och fler pusselbitar på plats

Vi behöver ha en handlingskraftig organisation och en kompetent bemanning för att kunna accelerera i hög takt. Som en del i denna organisationsutveckling har Agtira gjort ett antal viktiga rekryteringar. Glädjande nog kommer fler och fler pusselbitar på plats. Bland andra Pontus Lamberg, som under kvartalet anställdes som COO, och Berit Fryklund, som bidrar med sin kompetens inom organisationsutveckling och kommunikation.

Jag betraktar mig själv som en av dessa pusselbitar och anslöt också till Agtira under det andra kvartalet som CFO och har snabbt konstaterat att detta är ett företag med enorma möjligheter. Intresset för vårt kunderbjudande och för vår affärsidé är stort och det ökar ständigt. Men det kräver som sagt att vi verkligen har en organisation som kan agera för att ta vara på alla dessa möjligheter.

Det är den utvecklingsfasen vi är inne i.

Christer Edblad

Tillförordnad vd Agtira AB

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 9 augusti, 2022 kl. 08.00.

Läs mer om Agtiras andra kvartal i bifogad Q2-rapport!

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, t f VD
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

15 July, 2022

Agtira utvalt till investerarkonferensen Nordic-US Food Summit i Silicon Valley som ett av Nordens mest lovande food tech-bolag

Nordic Food Innovation arbetar för att koppla ihop särskilt intressanta och innovativa företag inom den hållbara nordiska livsmedels- och jordbruksindustrin med ett stort nätverk med amerikanska industripartners, investerare och andra intressenter. Målet är bland annat att dessa korskopplingar ska leda till att dessa företag kan etablera sig i USA och andra länder.

Inte minst viktigt är att deltagarna här får möjlighet att träffa möjliga finansiärer. Med tanke på Agtiras stora expansionsplaner kan ett kapitaltillskott från investerare i USA bli en viktig injektion, både för expansionen i Sverige och även för en etablering i utlandet.

 ”Att presentera företaget och träffa ledande Silicon Valley-investerare, forskare och branschfolk på universitetet Berkeley i San Fransisco är ett stort genombrott för Agtira. Det inte bara bekräftar att vår affärsidé är rätt, det visar även att Sverige fortsatt är i framkant när det kommer till hållbarhet och foodtech”, säger Pontus Lamberg.

Han är både glad och stolt över att Agtira blivit utvalt till denna exklusiva skara av särskilt intressanta företag, som nu får visa upp sig i USA. 

Stoltheten och optimismen blir inte mindre när han nämner företag som tidigare varit med om samma sak: Oatly, Melt&Marble, OatLaws, Ooble och Volta Greentech.

Björn Öste, en av grundarna bakom Oatly, är numera själv även engagerad i Nordic-US Food Summit och är en av dem som var med när Agtira valdes ut till årets stormöte.

Intresset för Agtiras hållbara odlingar är mycket stort och det har inte minskat efter det att Agtira och livsmedelskoncernen Greenfood nyligen tecknade ett avtal som innebär att tio stora stadsnära odlingar ska etableras i Sverige de närmaste två åren. Agtiras expansionsplaner kräver kapital, vilket var ett av skälen till att Agtira i våras meddelade att företagets aktier kommer att byta handelsplats från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market, som är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Denna övergång väntas ske i slutet av 2022.

Detta listbyte väntas öka och förenkla tillgången till institutionellt kapital, vilket bedöms som viktigt med tanke på företagets snabba expansion.

”Listbytet till Nasdaq, i kombination med att bli antagna till Nordic-US Food Summit, är viktiga pusselbitar i Agtiras expansion och visar att marknaden tror på oss. Det är mycket spännande!”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, COO Agtira
Telefon: 070 415 00 47, e-post: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08.00.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

15 July, 2022

Agtira selected for the investor conference Nordic-US Food Summit in Silicon Valley as one of the most promising food-tech companies in the Nordic region

Nordic Food Innovation works to connect particularly interesting and innovative companies, in the sustainable Nordic food and agriculture industry, with a large network of US industry partners, investors and other stakeholders. The goal is, among other things, that these interconnections will enable these companies to establish themselves in the USA and other countries.

 

Particularly important is that the participants here will have the opportunity to meet potential financiers. Given Agtira’s major expansion plans, a capital injection from investors in the USA could be an important injection, both for the expansion in Sweden and also for an establishment abroad.

 

“Presenting the company and meeting leading Silicon Valley investors, researchers and industry professionals at the University of Berkeley, in San Francisco, is a huge breakthrough for Agtira. Not only does it confirm that our business idea is right, it also shows that Sweden continues to be at the forefront of sustainability and food-tech,” says Pontus Lamberg.

 

He is both pleased and proud that Agtira has been selected for this exclusive group of particularly interesting companies, which will now be showcased in the USA.

 

His pride and optimism are not diminished when he mentions companies that have been through the same thing before: Oatly, Melt&Marble, OatLaws, Ooble and Volta Greentech.

Björn Öste, one of the founders of Oatly, is now also involved in the Nordic-US Food Summit, and is one of those who was involved when Agtira was selected for this year’s summit.

The interest in Agtira’s sustainable cultivation is very high and it has not diminished since Agtira and the food group Greenfood recently signed an agreement to establish ten large peri-urban cultivations in Sweden over the next two years. Agtira’s expansion plans require capital, which was one of the reasons why Agtira announced this spring that the company’s shares will change trading venue from NGM Nordic SME to Nasdaq First North Growth Market, which is Nasdaq’s European growth market. This transition is expected to take place by the end of 2022.

This list change is expected to increase and simplify access to institutional capital, which is considered important given the company’s rapid expansion.

“The list change to Nasdaq, in combination with being admitted to the Nordic-US Food Summit, are important pieces of the puzzle in Agtira’s expansion and show that the market believes in us. It is very exciting!” comments Christer Edblad,acting CEO at Agtira.

 

For more information, please contact:

Pontus Lamberg, COO Agtira
Phone: +46 70-415 00 47, e-mail: pontus.lamberg@agtira.com

 

High resolution images, movies, illustrations are available to download at: agtira.com/se/pressmaterial/ (in Swedish)
They are free to use in articles about Agtira AB.

 

Note

This information is such that Agtira AB is obliged to disclose in accordance with the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the person below, at XX:00 CET on July 15, 2022.

 

About Agtira AB

Agtira, headquartered in Härnösand, today offers food chains, stores and other stakeholders its FaaS (Farming as a Service) approach. This means that Agtira itself, or together with a third party, invests, builds, and then operates its cultivation systems to produce a variety of vegetables and fish species, while the store or chain undertakes to buy the entire volume produced over a certain contract period at pre-determined prices. 

Common to Agtira’s cultivation systems is that they produce low-water consumption food in closed environments, without any emissions to the local environment, or a need for agricultural land or sunlight. Growing close to the store/customers also means that the need for transport is minimized and waste is reduced.

 

Agtira AB is listed on NGM Nordic SME under the ticker AGTIRA B. The company’s mentor is Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

1 July, 2022

Agtira tar hem order på 40 miljoner när Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, blir helt självförsörjande på gurkor

”Det här är ett genombrott, ett mycket viktigt avtal för oss på Agtira”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira, som är mycket nöjd med att alla pusselbitar nu kommit på plats.

Avtalet är ett så kallat Farming As a Service, FaaS, dvs Agtira ansvarar för allt, från bygget av anläggningen och driftar sen odlingen fram till skörd, delvis med hjälp av AI, artificiell intelligens.

Christer Edblad konstaterar att avtalet är ett viktigt genombrott för Agtira på flera sätt:

”Det här är första gången vi säljer vårt system Agtira Greens och det är vår första etablering söder om Norrland. Att det är Sveriges största livsmedelsbutik som beställt ett Agtira-system med vertikalodlade gurkor gör inte saken sämre”, säger han.

”Helt rätt i tiden”

Mikael Gadd, handlare på ICA Maxi Haninge, gläds åt att hans butik nu kommer att bli helt självförsörjande på gurka:

”Det här ligger helt rätt i tiden. Våra kunder vet att de kan köpa färsk gurka året om. Gurka som inte belastat miljön genom långa transporter. Det innebär mindre utsläpp och mindre svinn. Alla tjänar på det”, säger han.

Inga transporter och minimal vattenförbrukning

Med hjälp av AI kan Agtira optimera skörden, prognosticera volymerna och dessutom justera efter det aktuella behovet.

Fördelarna med Agtiras vertikalodlingar är många; allt sker på små ytor som inte tar värdefull jordbruksmark i anspråk, transporterna minimeras, vattenförbrukningen minskar med 95%, jämfört med konventionell ordling, och det sker inga utsläpp till naturen. En annan viktig fördel är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden.

På köpet bidrar denna urban farming till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, även det en positiv effekt, som blivit mycket uppmärksammad i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, vVD
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 juli, 2022 kl. 14.00.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211

23 June, 2022

Agtira AB senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapporten för april-juni 2022

Nytt datum för offentliggörande av Agtiras andra kvartalsrapport blir den 9 augusti 2022, i stället för 26 juli, som tidigare angetts i bolagets finansiella kalender.

Kommande rapporttillfällen därefter gäller fortfarande enligt bolagets finansiella kalender

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, vVD
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.