Av administrativa skäl framflyttas första handelsdagen i Bolagets aktie. Styrelsen beräknar att första handelsdag kommer att infalla den 22 juni 2017. Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel, beslut beräknas kunna tas den 16 juni. Styrelsen Härnösand den 2017-06-09 Peckas Naturodlingar AB VD, Hugo Wikström E-post: hugo@peckas.se Telefon: 0705343001

Av administrativa skäl framflyttas första handelsdagen i Bolagets aktie. Styrelsen beräknar att första handelsdag kommer att infalla den 22 juni 2017.

Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel, beslut beräknas kunna tas den 16 juni.

Styrelsen

Härnösand den 2017-06-09

Peckas Naturodlingar AB
VD, Hugo Wikström
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 0705343001

Documents & links