Peckas Naturodlingar meddelar att ändra planerad första handelsdag till 9 juni 2017.

Peckas Naturodlingar AB har sedan tidigare ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Bolaget har nu i samråd med NGM Nordic MTF satt ett planerat datum för notering till den 9 juni 2017. Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel, beslut beräknas kunna tas den 2 juni.

Härnösand den 2017-05-16

Styrelsen

Peckas Naturodlingar AB
VD, Hugo Wikström
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 0705343001

Documents & links