Familjen Bäckvalls bolag Poularde AB tillför Peckas Naturodlingar viktig strategisk kunskap och kapital för bolagets fortsatta expansion.

Peckas Naturodlingar AB kan idag med glädje tillkännage en ny ägare. Sundsvallsbaserade bolaget Poularde AB (grundare av börsnoterade NP3 Fastigheter) har investerat i bolaget genom en riktad emission om 10 miljoner kronor via familjens investmentbolag Poularde AB. I den riktade emissionen emitterades 315 000 A-aktier och 315 000 B-aktier till en kurs om 16 SEK, vilket motsvarar 26,22% av rösterna och 15,18% av kapitalet. Poularde har sedan tidigare 30 000 B-aktier. Efter den riktade emissionen kommer Peckas Naturodlingar ha totalt 1 007 000 A-aktier och 3 143 000 B-aktier. För Peckas Naturodlingar ersätter detta behovet av att låna 7 Mkr samt investeringar för att minska energikostnader.

– Vi är väldigt stolta att välkomna en så erfaren entreprenör som Lars Göran Bäckvall som aktieägare i Peckas Naturodlingar. Vi ser fram emot vårt gemensamma samarbete mot vårt långsiktiga åtagande att producera hälsosam och hållbar mat, lokalt i Sverige, säger Elena Petukhovskaya, vd för Peckas Naturodlingar.

Familjen Bäckvall kommer att tillföra bolaget kunskap inom förvärv, fastigheter och finansiering i kombination med ett brett kontaktnät.

– Vi gillar bolagets satsning på bra och hållbart producerad mat som produceras lokalt här i Norrland. Peckas Naturodlingar är ett välskött bolag med framtiden för sig. Det ska bli mycket stimulerande att få bidra till bolagets framtida utveckling, säger Lars Göran Bäckvall.

2018-08-22

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links