Peckas Naturodlingar fortsätter att växa i Härnösand. Bolaget säljer allt som växthuset kan producera och allt fler livsmedelsbutiker tar in Peckas tomater i sitt grönsakssortiment. U nder april/maj dubblerades kundbasen, från 30-80 nya försäljningsställen. O msättningen har dubblerats och är nära 600 000 kr i månaden. 

– Försäljningen ökade under april och vi ser samma positiva trend för maj. Peckas tomater fortsätter att e tablera sig på den regionala marknaden. Vi får allt fler nöjda kunder som köper våra produkter. Under april/maj mer än dubblerade vi kundbasen, från 30-80 nya försäljningsställen i Västernorrland och Norrland, främst COOP och ICA-butiker. Fisken beräknas säljas under slutet av året. Omsättningen har dubblerats och är nu nära 600 000 kr i månaden, säger Elena Petukhovskaya, vd för Peckas Naturodlingar.

Årets säljaktiviteter har egentligen bara börjat, men intresset har redan överskridit anläggningens kapacitet. För att möta den växande efterfrågan på lokalproducerad mat har Peckas Naturodlingar beslutat att utöka sin verksamhet i Härnösand. Investeringen beräknas fördubbla produktionen av närodlade tomater och regnbågslax.

– Vi bygger ut växthusdelen av anläggningen, från dagens 3200 kvadratmeter till cirka 7000 kvadratmeter. Expansionen sker på befintlig mark där vi redan har en väl fungerande infrastruktur. Det känns bra att expandera lokalt där våra kunder finns och ger oss stöd och betydelsefull inspiration i vårt arbete, säger Elena Petukhovskaya. 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar. 

2018-05-31

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, Vd
E-post: elena@peckas.se
Telefon: 076 843 22 04 

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 11.30. 

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00. 

Documents & links