Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har den 26 september hållit en extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Stämman valde Lars Göran Bäckvall som ny styrelseledamot. Stämman godkände styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till VD, Elena Petukhovskaya, enligt information i kallelse samt framlagda handlingar från det aktuella styrelsemötet. Aktieinvest […]

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har den 26 september hållit en extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman valde Lars Göran Bäckvall som ny styrelseledamot.

Stämman godkände styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till VD, Elena Petukhovskaya, enligt information i kallelse samt framlagda handlingar från det aktuella styrelsemötet.

Aktieinvest FK AB tyckte att beslutet om teckningsoptioner skulle ha tagits på en ordinarie Bolagsstämma och röstade därför nej övriga röstade ja.

7 080 434 röster röstade Ja och 53 931 röster röstade nej, av totalt 7 134 365 närvarande röster.

2018-09-26

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, vd
E-post: elena@peckas.se
Telefon: 076 843 22 04

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 september 2018.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links