Regulatory

Idag fredag den 23 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 34 000 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37 % av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Beslut om godkännande av försäljning av del av fastigheten Härnösand Saltvik 8:27 för en köpeskilling om 2 886 000 kronor (närståendetransaktion). Köpare är Vileum Saltvik AB vilket bolag kontrolleras av Johan Stenberg som tillika är styrelseledamot i Peckas Naturodlingar AB. Johan Stenberg har inte deltagit i behandling av ärendet eller i beslutet.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på extra bolagsstämman hänvisas till
kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.peckas.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 10.30.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links