Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att tomaterna börjat växa i kretsloppsodlingen i Härnösand. Peckas Naturodlingar påbörjade byggnationen av sin första storskaliga kretsloppsodling under våren 2017. I den unika anläggningen i Härnösand som är uppförd enligt grundaren Pecka Nygårds 20-åriga erfarenhet av kretsloppsodling, växer nu de första tomaterna.

– Även om det är enligt plan så är det fantastiskt att äntligen få se våra första tomater växa. Pecka vet verkligen vad han gör, säger Hugo Wikström, vd på Peckas Naturodlingar.

04 december 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links