Med anledning av att SVT nyheter / Västernorrland samt tidningen Allehanda igår den 21 mars 2018 gick ut med en nyhet om fiskdöd vid Peckas Naturodlingar anläggning i Härnösand vill bolaget förtydliga att detta är en gammal nyhet som bolaget tidigare informerat marknaden om.

Peckas Naturodlingar skriver i bokslutskommunikén den 16 februari:
"Byggnationen av fiskhuset blev något försenat och i kombination med tidig vinterkyla fick en del av fiskbeståndet stress-symtom i samband med flytten till fisktankarna. Fisken har återhämtat sig snabbare än förväntat och händelsen påverkar inte nämnvärt det ekonomiska resultatet."

Fiskodlingen drabbades av så kallad kolumnaresjuka orsakad av bakterien Flavobacterium columnare. Sjukdomsförloppet pågick mellan slutet av december 2017 till början av februari 2018.

– Vi vill passa på att belysa att utbrott av detta slag normalt har 95 % dödlighet. Peckas system och dess biobäddar bemästrade utbrottet mycket bra och dödligheten blev därmed betydligt lägre än vad som är vanligt förekommande – vilket även kan ses som ett kvitto på hur bra vårt system hanterar utbrott av detta slag, säger Hugo Wikström.

Kostnaden för bolaget att ersätta den fisk som gått förlorad uppgår till mindre än 60 KSEK. Tomatodlingen har ej påverkats ej av det inträffade. Peckas Naturodlingar har vidare vidtagit åtgärder för att minimera risken om liknande utbrott i framtiden, bland annat genom att inte transportera fisk under vintertid och sprida ut fiskarna till fler kar vid leverans.

22 mars 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar

Documents & links