Styrelsen i Peckas Naturodlingar meddelar att man beslutat att lämna in bygglov för att bygga ut anläggningen i Härnösand med ytterligare 50%, vilket motsvarar ca 4 000 m[2].

Beslutet om utbyggnad grundas på

* Efterfrågan på tomater är mycket stor och bolaget fortsätter att sälja allt de producerar samtidigt som man får mer betalt än tidigare.

* Gussjö Fastigheter AB har erbjudit sig att bygga fastigheten för att sedan hyra ut den till Bolaget.

– Vi fortsätter att växa och tar allt fler marknadsandelar på en växande marknad. Vi har långsiktiga avtal med ledande marknadsaktörer som COOP, ICA och Lidl och kan därigenom generera intäkter som möjliggör för banker, finansinstitut och fastighetsbolag att stödja vår utveckling. Att vi bygger ut vår kretsloppsanläggning stämmer väl överens med vår investeringsstrategi och kommer skapa ytterligare värde till verksamhet, säger Peckas Naturodlingars vd Elena Petukhovskaya.

– Det är fantastiskt att vi fortsätter och växa i den här takten. Vi har fått ett enormt välkomnande på marknaden och vår tillväxt begränsas mestadels av hur snabbt vi kan finansiera nya växthus. Det är mycket intressant att hitta en finansieringsmodell som gör att vi kan växa utan att späda ut aktiekapitalet. Med den här modellen kan byggnaden finansieras av ett fastighetsbolag och vi kan klara finansieringen av utrustningen genom till exempel bankfinansiering. Detta har enorm betydelse för hur snabbt vi kan bygga i resten av Sverige, säger styrelseordförande Johan Stenberg.

2019-03-28

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Documents & links