Regulatory

Många stormarknader i Sverige har ett ”torn” vid entrén, som oftast inte har någon annan funktion än att berätta affärens namn och visa kunderna var ingången finns. Men Åke Persson, handlare på ICA Maxi Skellefteå, tänker annorlunda. Han använder ”tornet” för att odla gurkor till affärens kunder. På fredagen blev den första planteringen klar.

När kunderna går in till ICA Maxi i Skellefteå kan de se hur gurkorna växer, i ”tornet” ovanför dem.

På den 75 kvadratmeter stora ytan har food tech-företaget Agtira sen början av oktober låtit bygga upp ett hypermodernt växthus, åtta meter högt.

Den här veckan har man planterat de första gurkplantorna i odlingsbäddarna och på fredagen fick Åke Persson symboliskt plantera den sista i den allra första omgången. Gurkplantorna växer cirka 50 centimeter i veckan och om några veckor ska de första gurkorna vara mogna för skörd, och levereras då direkt från ”tornet” till frukt- och grönt-avdelningen för försäljning. Under ett år kommer många tusen gurkor odlas inne i affären.

”Framtidens sätt att producera livsmedel”

”Det här är framtidens sätt att producera livsmedel. Mer lokalproducerat än så här går det inte att få; gurkorna plockas i växthuset på morgonen och säljs till konsument på eftermiddagen. Helt utan transporter”, säger Åke Persson.

Han är väldigt nöjd med att de hållbara planerna nu blivit verklighet. Så nöjd att han redan nu sneglar mot att låta Agtira bygga ett ca 1 500 kvadratmeter stort växthus på parkeringen, främst för tomatodling.

Entrétornet – en outnyttjad yta på många stormarknader

Patrik Löfmark, byggprojektledare för Agtira/Byggbiten konstaterar att ”entrétornet” är en outnyttjad yta på mängder av platser i landet, som enkelt skulle kunna förvandlas till ett växthus, som i Skellefteå.

”De flesta stormarknader utnyttjar inte den ytan. Det är en enormt bra plats både för exponering och för att utnyttja stormarknadens ytor maximalt”, säger han.

Principen för Agtiras kretsloppsodling med härodlat väcker många sympatier, bland både kunder, handlare och många andra. Agtiras system innebär att grönsaker (och vissa fall även lax) odlas i ett slutet system i eller intill affären, för att flyttas över till livsmedelsavdelningen direkt efter skörd, dag efter dag, året runt. Det innebär både att transporter och svinn minimeras. Vattenförbrukningen är minimal; bara 5%, jämfört med traditionell odling.

För att ytterligare minimera klimatavtrycket används ett värmesystem med hög återvinningsgrad. Dessutom används enbart grön el. Anläggningen styrs av avancerad teknik, som hela tiden övervakas av Agtiras egenutvecklade AI-system, som optimerar plantornas tillväxt, smak och skörd.

Agtira levererar även örtskåp till butiken

Samtidigt som växthuset tas i bruk kommer butiken även att kunna använda Agtiras egenutvecklade örtskåp, som levererats till ICA Maxi Skellefteå. Skåpen kommer nu att förse affärens kunder med örter av alla de slag, året om.

”Vi på Agtira har en unik kompetens och levererar ett färdigt system med minimal miljöpåverkan. Vi är de första på marknaden som har ett helhetskoncept, där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support för odling inomhus”, förklarar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

Agtira har redan levererat ett liknande system till ICA Maxi Sundsvall och nya och betydligt större anläggningar är på gång att tas i bruk i bland annat Östersund och Haninge.

Den första planteringen i Skellefteå är avklarad. Om några veckor väntar den första skörden – och i slutet av januari ska det bli en formell invigning, där Åke Persson och hans hållbara anläggning får sin välförtjänta hyllning.

Agtiras avtal med ICA Maxi Skellefteå, både växthus och örtskåp, beräknas vara värt cirka 6 miljoner kronor över sju år.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, tillförordnad vd Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Åke Persson, handlare ICA Maxi Skellefteå

Telefon: 0910-438902, e-post: ake.persson@maxi.ica.se

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Documents & links