Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har nominerats i Dagligvarugalan 2021, som arrangeras av tidningen Fri Köpenskap, i klassen “Årets Hållbarhetsalternativ”.

Agtira har varit aktivt den senaste tiden. Namnbyte och första försäljning av ett system som producerar gurka inomhus tillhör några av de större händelserna under våren. Systemleveransen till ICA Maxi Birsta i Sundsvall är värd cirka 1,6 miljoner kronor över två år, byggs under hösten och ska vara i drift första kvartalet 2022.

– Vi har haft en ruggigt spännande och intensiv vår och sommar. Generellt har intresset för våra produkter ökat väsentligt den senaste tiden både från stora och mindre aktörer. Vi har skäl att se ljust på framtiden, säger Mattias Gemborg, vd på Agtira AB.

Med finalplatsen och nomineringen, som en av tre, i klassen "Årets Hållbarhetsalternativ" tar Agtira också klivet fullt ut som en viktig aktör mot den svenska livsmedelsbranschen.

– Att bli uppmärksammad på detta sätt av de som är våra direkta potentiella kunder är både viktigt och roligt. Vi har en produkt och tjänst som är unik i världen i sitt slag där vi närmast omdefinierar begreppet hållbarhet. Med exempelvis vårt stora system, Complete, kan en större livsmedelsbutik i direkt anslutning till butiken skörda cirka 100 ton grönsaker och tio ton lax om året, som ligger till försäljning 1 timme efter skörd. Det är helt unikt, säger Mattias Gemborg.

Vinnarna i de 20 olika klasserna i Dagligvarugalan 2021 koras den 15 november i Stockholms stadshus.

Fakta Complete

Complete-systemet skapar förutsättningar för butiker att sälja hållbara produkter av högsta kvalitet i sina diskar bara timmar efter skörd – året runt. Complete består av ett akvaponisystem på cirka 1 200 kvadratmeter anpassat för att uppföras i urbana miljöer, och framförallt i anslutning till livsmedelsbutiker. Systemet innehåller unika och högteknologiska lösningar. Complete har kapacitet att producera upp till 100 ton grönsaker och 10 ton fisk per år.

Fakta Greens

Greens drivs utan fisk i systemet och är lämplig att anlägga i anslutning till en större livsmedelsbutik. Systemet av ett växthus samt tillhörande anläggning och har kapacitet för cirka 100 ton grönsaker per år beroende på sortimentval. Sortimentet som går att odla i våra Complete- och Greenssystem breddas kontinuerligt men inkluderar i dagsläget bland annat tomat, gurka, paprika, örter, sallad och jordgubbar. Fiskgödslet kommer från fiskodlingar, som i vanliga fall hade slängt slammet från sina anläggningar. Med vår unika lösning används denna resurs istället till att producera livsmedel.

Fakta InStore

InStore är först i världen med att erbjuda odling av gurka inomhus direkt i butik. Tekniken kring InStore bygger på Agtiras utvecklingscentrum i Härnösand, men har anpassats till s.k. semi-akvaponi där fisken odlas på distans. Näringen från dem transporteras sedan till systemet i butik. Alla fördelar kvarstår med hållbart framtagen organisk näring från fisk och mycket låg vattenförbrukning utan bekämpningsmedel. Grönsakerna växer i biobäddar, vilket gör att systemet benämns som semi-akvaponiskt.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Gemborg, CEO Agtira, tfn 0702 654400, Mattias.gemborg@agtira.com

Lars Sjögrell, Press- & IR Manager, tfn. 0702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

www.agtira.com

www.ngm.se

Agtira (publ) är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens

omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB.

Documents & links