Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), förstärker nu organisationen och anställer civilingenjören Jasmine Minell som byggprojektledare.

Agtira har varit aktivt den senaste tiden. Namnbyte och en första viktig försäljning av Agtira InStore, världens första system som producerar gurka inomhus, är två exempel.

– Vi har all anledning att se fram emot en spännande höst och vinter. Generellt har intresset för våra produkter ökat väsentligt den senaste tiden, både från stora och mindre aktörer. Vi har skäl att se ljust på framtiden varför vi nu också behöver förstärka organisationen med nya kvalificerade medarbetare, säger Mattias Gemborg, vd på Agtira.

En sådan är Jasmine Minell, som är civilingenjör i industriell ekonomi i botten. Jasmine kommer senast från finska YIT och en tjänst som projektingenjör. Innan dess har hon bland annat arbetat med stadsutveckling i stockholmstrakten i flera år.

– Det känns jättespännande att bli en del av Agtira som har oerhört moderna och tidsenliga produkter som ligger i framkant i världen, säger Jasmine, som valde att flytta hem till Härnösand efter sina år i Stockholm.

– Anställningen av Jasmine är ett bra exempel på hur vi bedömer framtiden och utvecklingen av Agtira, där vi fyller på med relevanta kompetenser för att möta den framtida efterfrågan som vi ser, säger Mattias Gemborg.

Just nu är det Agtiras första stora försäljning, installationen på ICA Maxi Birsta i Sundsvall, som ligger överst på Jasmines skrivbord. Anläggningen ska vara i drift under första kvartalet 2022 och förberedelserna är i full gång. Anläggningen till ICA Maxi i Birsta har ett försäljningsvärde på cirka 1,6 miljoner kronor över två år är en så kallad InStore-anläggning som kan producera cirka 10 ton gurka och 25 000 krukor med örter. Systemet kommer att övervakas av Agtiras AI-system, PICS.

– Planeringen med första konkreta uppdraget är i full gång och vi räknar med att starta den fysiska byggnationen i november, säger Jasmine Minell.

Fakta Complete

Complete-systemet skapar förutsättningar för butiker att sälja hållbara produkter av högsta kvalitet i sina diskar bara timmar efter skörd – året runt. Complete består av ett akvaponisystem på cirka 1 200 kvadratmeter anpassat för att uppföras i urbana miljöer, och framförallt i anslutning till livsmedelsbutiker. Systemet innehåller unika och högteknologiska lösningar. Complete har kapacitet att producera upp till 100 ton grönsaker och 10 ton fisk per år.

Fakta Greens

Greens drivs utan fisk i systemet och är lämplig att anlägga i anslutning till en större livsmedelsbutik. Systemet av ett växthus samt tillhörande anläggning och har kapacitet för cirka 100 ton grönsaker per år beroende på sortimentval. Sortimentet som går att odla i våra Complete- och Greenssystem breddas kontinuerligt men inkluderar i dagsläget bland annat tomat, gurka, paprika, örter, sallad och jordgubbar. Fiskgödslet kommer från fiskodlingar, som i vanliga fall hade slängt slammet från sina anläggningar. Med vår unika lösning används denna resurs istället till att producera livsmedel.

Fakta InStore

InStore är först i världen med att erbjuda odling av gurka inomhus direkt i butik. Tekniken kring InStore bygger på Agtiras utvecklingscentrum i Härnösand, men har anpassats till s.k. semi-akvaponi där fisken odlas på distans. Näringen från dem transporteras sedan till systemet i butik. Alla fördelar kvarstår med hållbart framtagen organisk näring från fisk och mycket låg vattenförbrukning utan bekämpningsmedel. Grönsakerna växer i biobäddar, vilket gör att systemet benämns som semi-akvaponiskt.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Gemborg, CEO Agtira, tfn 0702 654400, Mattias.gemborg@agtira.com

Jasmine Minell, byggprojektledare, Agtira AB, tfn 076-1009118.

jasmine.minell@agtira.com

Lars Sjögrell, Press- & IR Manager Agtira, tfn. 0702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

www.agtira.com

www.ngm.se

Agtira (publ) är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer. Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB.

Documents & links