Investor relations

Press releases (SE)

Regulatory

Kallelse till extra bolagsstämma i Agtira AB (Publ.)

Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Stämmolokalen öppnas kl. 11.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid stämman avbryts när stämman öppnar.

Regulatory

Agtira ansöker om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) har under året utrett förutsättningarna för ett listbyte. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Bolaget idag beslutat om att ansöka om notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är att genomföra listbytet till Nasdaq First North Growth Market under november 2022.

Regulatory

Agtira AB – Kvartalsrapport juli-september 2022

VD-ORD Även Agtiras tredje kvartal 2022 fortsatte att präglas av företagets ambitiösa expansionsplaner.  Under perioden var Agtiras omsättning 4 462 KSEK, jämfört med motsvarande kvartal året innan, 3 544 KSEK, trots att vi de senaste kvartalen genomfört omfattande ombyggnationer av växthuset i Härnösand.

Regulatory

Agtira genomför nyemission för att inte tappa tempot i expansionen

Food tech-företaget Agtira AB genomför en riktad nyemissionen för att möta den starka efterfrågan på Agtiras odlingssystem. Genom nyemissionen räknar företaget med att få in 20 miljoner kronor.

Regulatory

Agtira och Greenfood tecknar avtal om den första stadsodlingen, värt 80 miljoner kronor för Agtira

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal om att leverera miljontals gurkor till livsmedelskoncernen Greenfood från den odlingsanläggning på 3 000 kvadratmeter som Agtira kommer att bygga i anslutning till ICA Maxi Haninge. Avtalet beräknas vara värt 80 miljoner kronor under tio år för Agtira.

Regulatory

Agtira tecknar avsiktsförklaring med norsk grossist om samarbete på den norska grönsaksmarknaden

Food tech-företaget Agtira är på väg mot ytterligare ett genombrott. En etablering på den norska marknaden är på gång sedan Agtira och en norsk grossist tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtiras unika växthusteknologier kommer att användas även i Norge. ”Det här är ett stort steg för Agtira, det första avtalet vi tecknar med en partner utanför Sverige. Vi är mycket glada och stolta över att ha kommit så här långt”, kommenterar Pontus Lamberg, COO, Chief Operating Officer på Agtira.

Regulatory

Agtira tecknar LOI med Hive Blockchain Technologies om att använda överskottsvärme från datacenter till grönsaksodling

Food tech-företaget Agtira tar ännu ett steg i hållbarhetens tecken: Agtira har tecknat en avsiktsförklaring med företaget HIVE Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter, som driver ett datacenter i Boden. Tanken är att Agtira ska använda överskottsvärme från datahallen till en kommande växthusetablering i Boden.

Regulatory

Agtira rekryterar specialkompetens när företaget växlar upp för att klara den snabba expansionen inom hållbar växthusodling

Foodtech-företaget Agtira utvecklar organisationen för att möta det behov som uppstår när ett tiotal odlingsanläggningar på kort tid ska etableras i samarbete med Greenfood-koncernen.  Agtira har därför inrättat tjänsten Chief Product Officer, som kommer att besättas av Peter Söderback, trädgårdstekniker med 35 års yrkeserfarenhet.  ”Jag ser det som en internationell drömrekrytering. Peter kommer att ansvara för att våra odlingssystem utvecklas för ännu säkrare och större produktionsvolymer”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

Regulatory

Agtira tecknar principavtal om att etablera stadsodling som gör Coops butiker i Umeå självförsörjande på gurka

Food tech-företaget Agtira AB och Coop Nord har tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att Agtira ska etablera ett Agtira Greens-växthus i Umeå. När planerna blir verklighet kan Coops butiker i Umeå bli helt självförsörjande på gurka och örter.

Sveriges landshövdingar kommer till Agtira den 29 augusti för att lära sig om hållbar livsmedelsförsörjning

Den gröna revolutionen står i fokus när Sveriges alla landshövdingar kommer på besök till Västernorrland för att bland annat lära sig om ”hållbar livsmedelsförsörjning”. Då väljer de att besöka food tech-företaget Agtira i Härnösand. ”Det är mycket hedrande för oss. Det bekräftar att Agtira står för något nytt och viktigt, som kommer att förändra den svenska livsmedelsindustrin”, säger Christer Edblad, t f vd på Agtira.

Regulatory

Agtira kvartalsrapport för april-juni 2022

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) ● Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 5 828 (3 233) KSEK ● Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -6 144 (-3 443) KSEK) ● Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,43  SEK (Belopp inom parentes anger motsvarande period föregående år)

Regulatory

Agtira utvalt till investerarkonferensen Nordic-US Food Summit i Silicon Valley som ett av Nordens mest lovande food tech-bolag

Foodtech-företaget Agtira är ett av de nordiska företag som valts ut att delta i Nordic-US Food Summit som arrangeras i USA i november. ”Det här är ett mycket bra kvitto på hur man ser på Agtira. Vi anses vara ett av de mest lovande hållbarhetsföretagen i Norden inom food tech”, kommenterar Pontus Lamberg, COO på Agtira. Han hoppas att konferensen ska leda till nya kontakter och nytt kapital till Agtiras fortsatta expansion. I juryn som valde Agtira sitter bland annat en av grundarna till svenska Oatly, som fått sitt internationella genombrott i USA.

Regulatory

Agtira selected for the investor conference Nordic-US Food Summit in Silicon Valley as one of the most promising food-tech companies in the Nordic region

The food-tech company Agtira is one of the Nordic companies selected to participate in the Nordic-US Food Summit, which will be held in the USA in November.  “This is a very good acknowledgment of how Agtira is viewed. We are considered one of the most promising sustainability companies in the Nordic region within food-tech”, comments Pontus Lamberg, COO at Agtira. He hopes that the event will lead to new contacts and new capital for Agtira’s continued expansion. Among the members of the jury that selected Agtira is one of the founders of the Swedish Oatly, which has had its international breakthrough in the USA.

Regulatory

Agtira tar hem order på 40 miljoner när Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, blir helt självförsörjande på gurkor

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal med ICA Maxi Haninge om att etablera en Agtira Greens-anläggning i anslutning till ICA Maxi-butiken. Där inne kommer Agtira producera gurkor i volymer som gör butiken helt självförsörjande. Avtalet, som är på tio år, är värt totalt 40 miljoner kronor för Agtira.

Regulatory

Agtira AB senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapporten för april-juni 2022

Foodtech-företaget Agtira AB har beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet av 2022, dvs april-juni.

Regulatory

Agtira förstärker organisationen med meriterad CFO, tillika vice vd

Foodtech-företaget Agtira i Härnösand fortsätter att utveckla organisationen, den här gången genom rekryteringen av den mycket erfarne Christer Edblad som ny CFO och vice vd Christer Edblad kommer att gå in som tillförordnad vd när Mattias Gemborg i sommar går på pappaledighet.

Agtira medverkar på Småbolagsdagarna

Foodtech-företaget Agtira i Härnösand är ett av de företag som kommer att medverka med en presentation på Småbolagsdagarna 2022 som genomförs i Stockholm den 13–15 juni.

Regulatory

Kommuniké från årsstämma 2022 i Agtira AB

Idag, den 8 juni 2022, hölls årsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand.

Regulatory

Agtira AB meddelar justerade förslag från nomineringskommittén inför årsstämman

Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelar idag att vissa av nomineringskommitténs förslag som intagits i kallelsen inför årsstämman den 8 juni ska justeras. Nedanstående förslag kommer i stället att framläggas av nomineringskommittén under punkterna 10 – 12 i den aktuella dagordningen.

Regulatory

Agtiras Årsredovisning 2021

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Agtira AB AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 18 maj 2022.